Tuesday 03 Oct 2023
By /
main news image
Peruntukan sebanyak RM3 juta oleh Yayasan ECM Libra telah disalurkan kepada Program Bantuan Makanan Covid-19 melalui usahasama dengan 'Pertiwi Soup Kitchen' khusus buat golongan miskin bandar yang terjejas pendapatan.
      Print
      Text Size
      Share